Obchodní podmínky

Úvod Obchodní podmínky

Provozovatel internetového portálu

 

Název společnosti: TERRAIN, s.r.o.

www.terrain.cz

Adresa, ulice a číslo: M.R.Štefánika 34, 

Město a PSČ: 01001 Žilina

 

Provoz: M.R.Štefánika 34, 01001 Žilina

Stát: Slovensko

IČ: 42391679

DIČ: 2120004733

 

Odpovědná osoba a kontakt

 

Mgr. Jana Dějová Hánová, +421 915 103 394, jdejova@terrainweb.sk

 

Mgr. Katarína Melová, +421 944 216 773, kmelova@terrainweb.sk

 

1) O registraci

 

Objednávky je možné uskutečnit i bez registrace.

 

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

 

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem samotným uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před jejím expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požaduje náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informováni elektronickou poštou - e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, který nebyl skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem nebo ne. Pokud zboží není na skladě, nebo skladu dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

 

Uhrazen zboží expedujeme každý pátek. V době letních prázniny a vánočních svoatkov je převádí e-shopu omezená - aktuální informace budou uvedeny na hl. stránce (úvod) nebo na facebookové stránce TerraIn.sk

 

Storno objednávky

 

Pokud uděláte storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

 

3) Druhy dopravy veřejnými přepravci:

 

osobní odběr

 

Objednávku lze vyzvednout osobně po předchozí dohodě mezi kupujícím a prodávajícím. Objednávky je možné vyzdvihovat "pracovní doba", mimo tuto dobu po dohodě.

 

Osobní odběr se uskutočňnuje na adrese:

 

M.R.Štefánika 34, Žilina 01001 - výhradně po předchozí dohodě mezi kupujícím a prodávajícím.

 

Zboží doručováno společností Pošta bez hranic - Obchodní balík

 

Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši:

 

balík do hmotnosti 5 kg - 250,- KČ

 

balík s vyšší hmotností  - účtuje se individuálně.

 

 

Cena přepravy zahrnuje pojistné do 1000, - €. 

U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy.

Reklamace zásilky je možná do 3 dnů od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo patrné při předání!

 

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen, nebo pokud je porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

 

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován telefonicky nebo e-mailem. Zásilky expadujeme 1x týdně, a to každý pátek.

 

4) Záruka

 

V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu. Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu zboží. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.

 

5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z cen

Copyright 2019 - 2024 © terrain.cz