Metaforické nebo asociační karty

Úvod Metaforické nebo asociační karty

 Prečo práve metaforické alebo asociačné karty?


Karty nás oslovili rôznymi možnosťami použitia: cez terapeutickú prácu s jednotlivcom, párom, rodinou či skupinou, po využitie v supervízii, lektorskej činnosti či koučingu.

 

Sú vhodné pre prácu s deťmi, adolescentmi, dospelými a seniormi.

 

Symboly na kartách nás môžu spájať s osobnými témami na ktorých pracujeme a tak poskytnúť hlbšie spojenie so sebou.

 

Môžu pomôcť v týchto oblastiach práce:

 

  • tam, kde dieťa/klient má sťažený prístup s emóciam, prežívaniu, vzťahovaniu sa
  • tam, kde " slová nestačia" a je treba sa pozrieť hlbšie
  • karty umoožňujú vidieť "dnu" a pomáhajú pochopiť, čo sa aktuálne deje, prinášajú obsahy z nevedomia
  • kombinujú verbálny a imaginatívny obsah
  • umožňujú "pohľad zhora" a súčasne ponorenie sa dosť "hlboko", aby sa podporilo vynáranie zdrojov klienta a ich skúmanie.

Sú nástrojom, ktorý môže priniesť obohatenie do ktoréhokoľvek psychoterapeutického smeru. 

 

Môžte ich  využiť v rôznych oblastiach:

  • poradenská práca
  • terapeutická práca
  • sebarozvoj, koučing
  • supervízia
  • môžu byť i doplnkom k diagnostickým nástrojom
  • obohatenie vzdeálávania
  • podpora a rozvoj kreativity


 

Copyright 2019 - 2024 © terrain.cz