Keď sloníky cítia

Keď sloníky cítia


Sú karty zamrrané na práu s emóciami. Inšpiráciou k vytvoreniu tohto setu krásnych 21 kariet boli naši klienti samotní - vychádzali sme z ich potrieb počas našej terapeutickej a diagnostickej práce s deťmi a rodinami. 

Na každej karte je zachytená jedna emócia prostredníctvom hl. aktéra: sloníka. Okolie karty je neutrálne tak, aby dieťa mohlo spontánne tvoriť príbeh, situáciu súvisiacu s danou emócoiu. 

Karty sú vhodné i na prácu s deťmi s PAS.


Príručku ku kartám sme zostavili tak, aby ju mohol použiť odborník : psychoterapeut, psychológ, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg ako inšpiráciu v terapii či doplnkovú pomôcku k diagnotike. 

Zároveň v príročke je i časť pre rodičov - ktorá obsajuje dostatok podnetných cvičení a hier, ktorými sa môže inšpirovať rodič vo výchove diaťaťa a spoločne objavovať svet emócií s ním.

Časť príručky je venovaná i skupinovým aktivitám - tak set kariet môže poslúžiť i p. učiteľkám v prostredí MŠ a ZŠ ( ideálne na I. stupni)

 

Zachytiť podobu sloníkov a jednotlivých emócií nám pomohla Mgr. art. Daša Klapitová. Ide o umelecky spracované ilustácie a tak táto pomôcka kariet je i samotným vizuálnym zážitkom.  

Karty Keď sloníky cíia sú jeden z našich autrských produktov a príbehy s využitím týchto kariet nájdete i na našom webe:www.terrainweb.sk v časti "zaujímavosti". 


 

Napísali o kartách: 

 

„Terapeutické karty „Keď sloníky cítia“ sú prínosné a obohacujúce pri práci s individuálnym klientom i v práci so skupinou. Veľmi oceňujem zrozumiteľnosť každej emócie na karte. Samotní klienti radi siahajú práve po týchto kartách, podľa ich slov, vďaka tomu, ako

sloníky milo vyzerajú. Príručka dáva podrobné informácie, ako s terapeutickými kartami pracovať, s čím sa môžu kombinovať, aké sú možnosti práce s kartami pre odborníkov a neodborníkov/rodičov. Autorky si dali záležať na cvičeniach, ktoré začínajúcich odborníkov i rodičov nasmerujú v práci s terapeutickými kartami, pre odborníkov s dlhšou praxou budú dobrou inšpiráciou. Tieto terapeutické karty by mali byť povinnou výbavou každého zariadenia pracujúceho s deťmi.“

Mgr. Aneta Sekáčová, PhD., sociálna pedagogička

 

...Emocionálnymi sloníkmi je deťom daná príležitosť nenúteným spôsobom vyjadrovať a prijať svoje emócie, naučiť sa zvládať náročné situácie a silné emócie, vytvárať bezpečné väzby s osobami, ktoré sú pre nich dôležité a cítiť sa vo vzťahu k nim bezpečne a prijaté...Na pozadí obrázkov emocionálnych sloníkov sa deťom, rodičom, učiteľom a všetkým, ktorí vstupujú do života detí otvára možnosť vytvárať vlastné príbehy, ktoré posilnia zvedavosť, tvorivosť, spontaneitu, túžbu poznávať, otvorenosť, hravosť, ...Dovoľme si všetci, ktorí sme súčasťou života detí s pomocou emocionálnych sloníkov pozornejšie, vnímavejšie, prítomnejšie načúvať deťom, vstúpiť a preniknúť do ich pútavého emocionálneho sveta.

Mgr. PhDr.Eva Škovrágová, PhD, psychologička

 

 

Karty o emóciach u nás nájdete v 3 jazykoch: 


Copyright 2019 - 2023 © terrain.cz